O nama

Uprava Društva

Slavko Ledić

PREDSEDNIK UPRAVE

Slavko Ledić rođen je 1974. godine u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je i nekoliko programa na poslovnoj školi IEDC Bled. Učestvovao je u međunarodnom programu stručnog usavršavanja International supermarket management class – IGA Coca Cola institute u Atlanti (SAD).

 Svoju karijeru započinje na poziciji voditelja regije u kompaniji Alastor d.o.o., a potom odlazi na funkciju direktora prodaje i prokurista Amfora Makarske pa u Croatia Osiguranje na poziciju regionalnog direktora.

U Konzum dolazi u maju 2005. godine, a nakon što je vodio važne projekte i sektore kompanije, početkom 2016. preuzima funkciju predsednika Uprave Konzuma i na čelu Konzuma ostaje do maja 2020.

 Predsednik Uprave Društva postaje 16. maja 2020. godine.  

Davor Bošnjaković

ČLAN UPRAVE

Davor Bošnjaković, rođen u Našicama, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Osijeku 2001. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je tokom studija u Veritasu, a od 2003. do 2006. u tri kompanije NEKSE Grupe na pozicijama kontrolinga, a kasnije i direktora Slavonije IGM. Od 2006. godine prešao je u kompaniju Belje kao direktor proizvodnje hrane, a od 2009. do 2015. bio je član Uprave Belje i od 2012. predsednik Uprave pridruženog preduzeća Vupik d.d. Od 2015. godine je predsednik Upravnog odbora Belje, odnosno od 2017. pravni naslednik Belje Plus d.o.o.

Krašu se pridružuje 1. januara 2021. na mestu člana Uprave za proizvodnju i nabavke.

Damir Bulić

ČLAN UPRAVE

Damir Bulić, dipl. oec., rođen je 1972. godine u Splitu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1996. godine.

Poslovnu karijeru započeo je 1999. godine u Krašu u svojstvu pripravnika u Sektoru finansija i kontrolinga. Nakon pripravničkog stažiranja obavljao je poslove analitičara novčanog toka, te managera za koordinaciju potraživanja i obaveza d.o.o.-a.
Na funkciju direktora Službe finansija imenuje se 2004. godine, a 18. 5. 2011. godine postaje član Uprave Društva. 

Predsednik Upravnog odbora postao je 30. novembra 2011. godine i tu funkciju obavljao je do sredine maja 2020. godine, kada je prešao na mesto člana Upravnog odbora, koje je obnašao do kraja 2020. godine.

Nakon toga, nastavio je svoj rad u Krašu kao direktor Odeljenja za korporativne finansije, a član Upravnog odbora postao je 24. maja 2021. godine.

O nama