O nama

Korporativno upravljanje

Kraš se razvija i deluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, poslovnom politikom, ključnim internim aktima i poslovnom praksom doprineti transparentnom i efikasnim poslovanju i kvalitetnijim vezama s poslovnom sredinom u kojoj deluje.

Pročitaj više

Upravljanje kvalitetom

Dokumentovanost i transparentnost osnovna su načela našeg sistema upravljanja u kojem smo u svakom trenutku spremni i sposobni pružiti dokaze o standardima kvaliteta, sigurnosti i aspekata zaštite okoline, dosledno primenjenih u našim procesima.

Pročitaj više

Zaštita okoliša

Krašev sistem upravljanja zaštitom okoline nadzire se kroz praćenje i merenje postavljenih ciljeva zaštite okoline, unutrašnje procene i stalne nadzorne preglede spoljnih sertifikacijskih tela.

Pročitaj više

Upravljanje energijom

Kraš želi sudelovati u izgradnji sistema uravnoteženog razvoja odnosa između sigurnosti snabdevanja energijom, konkurentnosti i očuvanja okoline. Svoju nameru smo standardizovali uvođenjem i sertifikacijom sistema upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011.

Pročitaj više