Korporativno upravljanje

Kraš kao poslovni subjekt koji deluje i razvija svoje poslovanje na hrvatskom i inostranim tržištima, svestan je važnosti odgovornog i etički utemeljenog ponašanja poslovnih subjekata kao nužnog preduslova za razvijanje kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije između poslovnih partnera, te za efikasno funkcionisanje tržišta i integraciju hrvatske privrede u međunarodne tokove.

Dokumenti
Kodeks korporativnog upravljanja Kraš pdf 102.3 kB