Zaštita okoline

Kao društveno odgovorna kompanija Kraš u području zaštite okoline upravlja aspektima okoline radi sprečavanja negativnih uticaja, primenjujući pritom postojeće zakonske propise, kao i načela i postavljene ciljeve sistema upravljanja zaštitom okoline prema normi ISO 14001.

Pri planiranju razvoja naših proizvoda vodi se računa o ekološki prihvatljivim sirovinama, kao i o ambalažnim materijalima, kako bi korišćeni materijali proizvodili što manje otpada. Trajnu pažnju pridajemo racionalnom korišćenju svih energenata, te sprovođenju stručnih edukacija usmerenih na podizanje svesti svojih zaposlenih.

U 2016. godini napravili smo dodatni iskorak za ostvarivanje budućih poboljšanja, odlukom o uvođenju i primeni sistema upravljanja energetskom efikasnošću prema normi ISO 50001. 

Dokumenti
Politika okoliša 2018. pdf 195.9 kB
ISO 14001_2015 Certifikat_HR pdf 114.4 kB