Upravljanje energijom

Energija je od ključne važnosti za poslovanje svih vrsta industrijskih preduzeća ili drugih organizacija bez obzira na njihove delatnosti te može predstavljati velik trošak za odvijanje delatnosti. Osim privrednih troškova energije za organizaciju, prevelika potrošnja energije može izazvati štete za okolinu i velike gubitke za širu društvenu organizaciju zbog trošenja prirodnih izvora i doprinosa problemima globalnog zagrevanja i klimatskim promenama. Globalna primena norme ISO 50001  će doprineti delotvornijoj upotrebi raspoloživih izvora energije, većoj konkurentnosti i smanjenju ispuštanja stakleničkih gasova te drugih srodnih uticaja na okolinu.

U 2016. godini napravili smo još jedan korak dalje, u području energetske efikasnosti. Ispunjenjem zahteva norme ISO 50001 uspostavili smo i sertifikovali sistem upravljanja energetskom efikasnošču, kojim smo sistemski uredili pitanja praćenja, merenja i potrošnje energenata: struje, gasa i vode.

Dokumenti
ISO-50001-HRV pdf 180.2 kB
Energetska politika pdf 53.6 kB