Upravljanje kvalitetom

Od prve sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u Krašu 1997. prošlo je punih 20 godina. Na osnovama dobro uspostavljenog i održavanog dokumentovanog sistema kvaliteta, u tom razdoblju nadograđivali smo sistem prema smernicama i zahtevima naših kupaca i vernih potrošača.

U sklopu usvojenih politika kvaliteta, politike zaštite okoline i politike energetske efikasnosti definišemo ciljeve poslovanja koji se kontinuirano prate, mere i analiziraju. Sistem se stalno nadzire i proverava putem planova samokontrole, unutrašnje procene, procene dobavljača, provere i ocene spoljnih nezavisnih sertifikacijskih tela te, povremeno, stalnih ili potencijalnih kupaca.

Ispunjenjem zahteva kvaliteta, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, kao i zahteva u području zaštite okoline Kraš je izgradio integrisani sistem upravljanja koji danas obuhvata norme ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer i halal.

Dokumenti
Politika kvalitete 2018. pdf 45.7 kB
Halal certifikat Kraš pdf 507.5 kB
Popis halal proizvoda Kraš d.d. pdf 658.8 kB
ISO 9001_2015 certifikat_hr pdf 73.2 kB