Upravljanje kvalitetom

Od prve sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u Krašu 1997. prošlo je punih 20 godina. Na osnovama dobro uspostavljenog i održavanog dokumentovanog sistema kvaliteta, u tom razdoblju nadograđivali smo sistem prema smernicama i zahtevima naših kupaca i vernih potrošača.

U sklopu usvojenih politika kvaliteta, politike zaštite okoline i politike energetske efikasnosti definišemo ciljeve poslovanja koji se kontinuirano prate, mere i analiziraju. Sistem se stalno nadzire i proverava putem planova samokontrole, unutrašnje procene, procene dobavljača, provere i ocene spoljnih nezavisnih sertifikacijskih tela te, povremeno, stalnih ili potencijalnih kupaca.

Ispunjenjem zahteva kvaliteta, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, kao i zahteva u području zaštite okoline Kraš je izgradio integrisani sistem upravljanja koji danas obuhvata norme ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer i halal.

Dokumenti
Politika kvalitete 2018. pdf 45.7 kB
Halal certifikat Kraš pdf 507.5 kB
Popis halal proizvoda Kraš d.d. pdf 658.8 kB
Kosher Certificate Kraš 2018 pdf 296.2 kB
Kraš IFS 2018. pdf 95.5 kB
ISO 9001_2015 certifikat_hr pdf 73.2 kB
ISO 14001_2015 certifikat_hr pdf 74.1 kB