Kraš Commerce d.o.o.

Razvijanjem bilateralnih međudržavnih odnosa te aktivnom obradom tržišta, Kraš planira značajniji izvoz i uspešan povratak na srpsko tržište.

Kraš Commerce d.o.o. član je Kraš grupe od 2001. godine.

Palmira Toljatija 5
11070 Novi Beograd
Srbija

Direkcija:
Telefon:+381 11 228 27 32
Fax: +381 11 269 40 83
Email: office@kras.rs