Upravljanje kvalitetom

Od prve certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u Krašu 1997. prošlo je punih 20 godina. Na osnovama dobro uspostavljenog i održavanog dokumentiranog sustava kvalitete, u tom razdoblju nadograđivali smo sustav prema smjernicama i zahtjevima naših kupaca i vjernih potrošača.

U sklopu usvojenih politika kvalitete, politike okoliša i politike energetske učinkovitosti definiramo ciljeve poslovanja koji se kontinuirano prate, mjere i analiziraju. Sustav se stalno nadzire i provjerava putem planova samokontrole, unutarnje prosudbe, prosudbe kod dobavljača, provjere i ocjene vanjskih neovisnih certifikacijskih tijela te, povremeno, stalnih ili potencijalnih kupaca.

Ispunjenjem zahtjeva kvalitete, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, kao i zahtjeva u području zaštite okoliša Kraš je izgradio integrirani sustav upravljanja koji danas obuhvaća norme ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer i halal.

Dokumenti
Popis halal proizvoda kraš 11.4. pdf 378.0 kB
IFS vers.7 pdf 110.1 kB
CERTIFIKAT ISO 50001 pdf 134.9 kB
Kosher Certificate KRAS 2021 PDF pdf 405.4 kB
ISO 9001_2015 certifikat HR pdf 139.7 kB
ISO 9001_2015 certificate ENG pdf 140.3 kB
Politika kvalitete i sigurnosti hrane pdf 482.0 kB
Quality and Food Safety Policy pdf 520.8 kB
Halal certificate ENG jpg 1.0 MB