Upravljanje energijom

Energija je od ključne važnosti za poslovanje svih vrsta industrijskih poduzeća ili drugih organizacija bez obzira na njihove djelatnosti te može predstavljati velik trošak za odvijanje djelatnosti. Osim gospodarskih troškova energije za organizaciju, prevelika potrošnja energije može izazvati štete za okoliš i velike gubitke za širu društvenu zajednicu zbog trošenja prirodnih izvora i doprinosa problemima globalnog zagrijavanja i klimatskim promjenama. Globalna primjena norme ISO 50001 doprinijet će djelotvornijoj uporabi raspoloživih izvora energije, većoj konkurentnosti i smanjenju ispuštanja stakleničkih plinova te drugih srodnih utjecaja na okoliš.

U 2016. godini napravili smo još jedan korak dalje, u području energetske učinkovitosti. Ispunjenjem zahtjeva norme ISO 50001 uspostavili smo i certificirali sustav upravljanja energetskom učinkovitošću, kojim smo sustavno uredili pitanja praćenja, mjerenja i potrošnje energenata: struje, plina i vode.

Dokumenti
Energetska politika_rev. 2 pdf 383.3 kB
Energy Policy_rev. 2 pdf 404.7 kB
CERTIFIKAT ISO 50001 pdf 134.9 kB