EU projekti

Završen projekt „Razvoj veganskih konditorskih proizvoda i unaprjeđenje tehnologije jačanjem IRI kapaciteta“

EU projekti

Projekt „Razvoj veganskih konditorskih proizvoda i unaprjeđenje tehnologije jačanjem IRI kapaciteta“ započet 1. ožujka 2021. godine, završio je 1. ožujka 2023. godine nakon pune dvije godine provođenja. Projekt se provodio sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj projekta: KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ukupna vrijednost projekta: 10.709.088,43 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 7.095.083,89 kn
EU udio u financiranju projekta: 2.838.033,55 kn
Razdoblje provedbe: 1. ožujka 2021. – 1. ožujka 2023.
Kontakt osoba: Krešimir Lončarić, voditelj projekta  kresimir.loncaric@kras.hr

Ukratko o projektu:

U sklopu projekta istraživanjem i razvojem Kraš d.d. razvio je novu grupu proizvoda, veganske konditorske proizvode, koji u svom sastavu nemaju sastojke ni tragove životinjskog podrijetla te su certificirani V-oznakom (europskom vegetarijanskom oznakom) kao jedinstvenom oznakom kvalitete koju Europska vegetarijanska unija (EVU) dodjeljuje proizvodima i uslugama koji su izrađeni i/ili se pružaju u skladu s vegetarijanskom i veganskom etikom. Projektom su značajno ojačani kapaciteti za istraživanje, razvoj i inovacije te su unaprijeđeni tehnološki procesi Kraš d.d. kroz istraživanje i eksperimentalni razvoj novih veganskih konditorskih proizvoda.

Rezultati projekta:

Uspješnom provedbom projekta razvijeni su novi veganski konditorski proizvodi, prijavljena je zaštita intelektualnog vlasništva putem tri žiga, povećano je ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije, te jepotaknut gospodarski rast i konkurentnost prehrambeno-prerađivačkog sektora kroz istraživanje, tehnološki razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija te povećanje priljeva investicija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

--------------------------------------------------------------------

U tijeku je provedba projekta

„Razvoj veganskih konditorskih proizvoda i unaprjeđenje tehnologije jačanjem IRI kapaciteta“

EU projekti

Nositelj projekta: KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ukupna vrijednost projekta: 10.709.088,43 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 7.095.083,89 kn
EU udio u financiranju projekta: 2.838.033,55 kn
Razdoblje provedbe: 1. ožujka 2021. – 1. ožujka 2023.
Kontakt osoba: Ante Pranić, ante.pranic@kras.hr

KRAŠ d.d. je 1. ožujka 2021. godine započeo s provedbom projekta „Razvoj veganskih konditorskih proizvoda i unaprjeđenje tehnologije jačanjem IRI kapaciteta“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Kratki opis projekta

Kraš kao društveno odgovorno te zdravstveno i ekološki osviješteno poduzeće, odlučio je, u svrhu educiranja potrošača i razlikovanja veganskih proizvoda bez sastojaka životinjskog podrijetla od drugih proizvoda, provedbom istraživanja i razvoja razviti novu grupu proizvoda, veganske konditorske proizvode, koji u svom sastavu neće imati sastojke ni tragove životinjskog podrijetla te koje će certificirati V-oznakom (europskom vegetarijanskom oznakom) kao jedinstvenom oznakom kvalitete koju Europska vegetarijanska unija (EVU) dodjeljuje proizvodima i uslugama koji su izrađeni i/ili se pružaju u skladu s vegetarijanskom i veganskom etikom. Projektom će se jačati kapaciteti za istraživanje, razvoj i inovacije te unaprijediti tehnološki procesi Kraš d.d. kroz istraživanje i eksperimentalni razvoj novih veganskih konditorskih proizvoda.

Provedba će rezultirati inovacijom za Kraš d.d., komercijalizacijom novog proizvoda, rastom prihoda i izvoza, jačanjem konkurentnosti, a što će pozitivno utjecati na nacionalno gospodarstvo.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Specifični cilj odnosno svrha projekta je povećati konkurentnost tvrtke Kraš d.d. razvojem novih veganskih konditorskih proizvoda i unaprjeđenjem tehnoloških procesa kroz jačanje kapaciteta za istraživanje i razvoj stvaranjem pretpostavki za tvrtkin održiv rast i razvoj kroz diversifikaciju djelatnosti poslovanja. Ostvarenjem specifičnog cilja doprinijet će se postizanju općeg cilja – potaknuti gospodarski rast i konkurentnost prehrambeno-prerađivačkog sektora kroz istraživanje, tehnološki razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija te povećanje priljeva investicija. Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Razvijeni novi veganski konditorski proizvodi
R2 Prijava zaštita intelektualnog vlasništva putem tri žiga
R3 Povećanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije
R5 Provedena promidžba i osigurana vidljivost Projekta
R6 Osigurano učinkovito upravljanje projektom

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Kraš prehrambena industrija d.d.