O nama

Korporativno upravljanje

Kraš se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom, poslovnom politikom, ključnim internim aktima i poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnijim vezama s poslovnom sredinom u kojoj djeluje.

Pročitaj više

Upravljanje kvalitetom

Dokumentiranost i transparentnost temeljna su načela našeg sustava upravljanja u kojem smo u svakom trenutku spremni i sposobni pružiti dokaze o standardima kvalitete, sigurnosti i aspekata okoliša, dosljedno primijenjenih u našim procesima.

Pročitaj više

Zaštita osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Pročitaj više

Zaštita okoliša

Krašev sustav upravljanja okolišem nadzire se kroz praćenje i mjerenje postavljenih ciljeva okoliša, unutarnje prosudbe i stalne nadzorne preglede vanjskih certifikacijskih tijela.

Pročitaj više

Upravljanje energijom

Kraš želi sudjelovati u izgradnji sustava uravnoteženog razvoja odnosa između sigurnosti opskrbe energijom, konkurentnosti i očuvanja okoliša. Svoju namjeru standardizirali smo uvođenjem i certificiranjem sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011.

Pročitaj više

Sponzorstva i donacije

Kraš se u svim sredinama u kojima djeluje pokazao kao poželjan socijalni partner, koji vodi računa o društvenoj zajednici u kojoj posluje. U skladu s tim izdvajaju se značajna sredstva za sponzorstva i donacije s ciljem pomaganja djelovanja raznih subjekata i udruga. 

Pročitaj više