Slavko Ledić prevzema položaj predsednika Uprave Kraša

Zagreb, 12. maj 2020 – Na današnji seji Nadzornega sveta Kraša d.d. je Slavko Ledić imenovan na položaj predsednika Uprave. Funkcijo bo prevzel 16. maja, na njo pa prihaja s položaja predsednika Uprave Konzuma, ki jo je uspešno vodil zadnjih pet let. Dosedanji predsednik Uprave Kraša d.d., Damir Bulić, prehaja na mesto člana Uprave, kjer bo skupaj z drugimi člani še naprej ustvarjal še boljše podjetje Kraš d.d., ki bo tudi v prihodnje v korist in zadovoljstvo njegovih zaposlenih in potrošnikov, kar ostaja ključna poslovna prioriteta podjetja.

 »Izjemno sem ponosen, da prevzemam odgovornost predsednika Uprave Kraša in prepričan sem, da bom prispeval k uresničevanju vseh potencialov, ki jih to podjetje nedvoumno ima. Naš cilj je postaviti Kraš na mesto vodilne prehrambeno-slaščičarske industrije v regiji, to pa bomo dosegli z izboljšanjem in posodobitvijo poslovnih procesov ter ohranjanjem in razvojem vseh vrednot, na katerih Kraš temelji svojo skoraj 110-letno uspešno zgodovino. Fokus mojega dela bo na povečanju proizvodnje in prodaje, oz. na krepitvi položaja Kraša na obstoječih trgih in širjenju na nove, vse na podlagi vrhunske kakovosti, dolgoletne tradicije in zgrajene prepoznavnosti Kraševih brendov in izdelkov. Hvala mojemu kolegu Damiru Buliću, ki je podjetje doslej uspešno vodil, in hvala vsem zaposlenim, ki skozi leta ustvarjajo in razvijajo Kraš. Vesel sem, da bomo skupaj še naprej ustvarjali nove vrednote. Hvaležen sem tudi vsem v Konzumu in skupini Fortenova za podporo in zaupanje v vseh teh letih«, je dejal Slavko Ledić. 

 Vodstvo Kraša si prizadeva za nadaljnje prilagajanje poslovanja glede na posledice teh zahtevnih časov, kot tudi za razvoj načrtov za različne prihodnje scenarije in ravni kriznega vpliva na poslovanje podjetja, industrijski sektor in gospodarstvo kot celoto. Poleg tega bo med prvimi koraki novega predsednika Uprave tudi poglobljena analiza poslovanja, ki se je že začela konec lanskega leta z namenom oblikovanja načrta za prestrukturiranje in nadaljnjih naložb. Izziv nove Uprave bo uresničevanje ogromnega potenciala podjetja s krepitvijo učinkovitosti distribucijskih kanalov, odpiranjem novih trgov, povečanjem operativne učinkovitosti in produktivnosti ter posodobitvijo obstoječih zmogljivosti. Največja vrednost Kraša bodo še naprej njegovi delavci, Kraš pa bo še naprej eden ključnih akterjev hrvaškega gospodarstva.