O nas

Nadzorni odbor

Zoran Parać

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA

Leta 1975 je diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu.

Leta 1982 je magistriral na Pravni fakulteti v Zagrebu in tam leta 1989 tudi doktoriral.

Leta 1976 se je zaposlil na Trgovskem sodišču v Zagrebu, leta 1978 v Belupo farmacevtiki, od leta 1981 pa na Pravni fakulteti v Zagrebu.

Od leta 1981 je med drugim delal kot svetovalec več podjetij pri projektih, kot so: akvizicije, prestrukturiranje in privatizacija, povečevanje osnovnega kapitala in drugi projekti. V začetku devetdesetih let se je ukvarjal s preoblikovanjem številnih podjetij in deloval na več zakonodajnih projektih. Je avtor več kot sto publikacij o pravicah družb in trgovskem pravu.

Leta 2000 je bil imenovan za člana nadzornega odbora. Za predsednika nadzornega odbora je bil izvoljen leta 2013, leta 2016 pa je bil ponovno izvoljen za predsednika nadzornega odbora.

Ivan Dropulić

NAMESTNIK PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA

Diplomiral je na Fakulteti za zunanjo trgovino v Zagrebu leta 1979, magistriral pa na Ekonomski fakulteti v Zagrebu leta 1983. 

Poslovne izkušnje je pridobil v Elki, tovarni kablov; Inštitutu za države v razvoju, Progress d.o.o. in Jadranskem osiguranju d.o.o. 

Od leta 1998 deluje na vodstvenih položajih v Euroherc životno osiguranje, HAK usluge d.o.o., Veritas osiguranje d.d. in Koncernu Agram.

Od leta 2014 je v Kreditni banki Zagreb d.d. (Agram banka d.d.) v kateri trenutno opravlja nalogo izvršnega direktorja.

Ante Šalinović

ČLAN NADZORNEGA ODBORA

Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, oddelek za sociologijo, 2005. 

Poslovne izkušnje je pridobil na področju tržnih raziskav, javnega mnenja in medijev v agencijah Puls, Mediana Flores, Stratego in Ipsos Puls. 

Od leta 2015 je direktor Ipsos Connect, poslovne enote Ipsos Pulsa, ki združuje medijske in oglaševalske raziskave ter je odgovoren za osem držav v regiji (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna Gora, Kosovo, Albanija). 

Je soavtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov s področja športa in marketinga.

Aleksandar Seratlić

ČLAN NADZORNEGA ODBORA

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. 

Strokovno znanje je pridobil na področju strateškega načrtovanja, upravljanja sprememb, strateških pogajanj in razvoja zaposlenih ter organizacijske kulture na vodstvenih položajih v Ledu, Adris grupi, Idei, Mercatorju S in SBB-u. 

Od leta 2019 je glavni izvršni direktor družbe MPC Holding, vodilne regionalne poslovne platforme za upravljanje z nepremičninami in distribucijo izdelkov široke potrošnje.

Vedran Tolić

ČLAN NADZORNEGA ODBORA

Leta 1982 je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu.

Svojo poslovno pot je začel v Ferimportu kot pripravnik. V tem podjetju je nadaljeval svojo kariero kot komercialni referent v veletrgovini, pomočnik vodje oddelka v veletrgovini in vodja oddelka za veletrgovino. Od leta 1982 do 1996 je bil direktor tega oddelka.

Od leta 1997 je deloval kot izvršni direktor družbe Dubrava Promet d. d. v Zagrebu. Leta 2003 se je preselil v Osimpex d. o. o. v Osijeku in postal komercialni direktor.

Leta 2016 je bil imenovan za člana nadzornega odbora.

Nevena Pivac

ČLAN NADZORNEGA ODBORA

Leta 1999 je diplomirala poslovno upravljanje na univerzi John Cabot v Rimu. Od leta 2000 je direktorica marketinga v MI Brothers Pivac Ltd., nato je bila leta 2003 imenovana za izvršnega člana uprave v PPK Karlovac.

Na tem položaju je odgovorna za razvoj organizacijske strukture, opredelitev in uporabo organizacijskih postopkov, vodenje in nadzor kapitalskih projektov ter odgovorna za finance in računovodstvo, informacijske sisteme, javna naročila in človeške vire. Julija 2017 je bila imenovana za svetovalko uprave in je tesno sodelovala s člani uprave pri odločanju o zadevah, ki so za podjetje strateškega pomena.

Leta 2019 je bila imenovana za članico nadzornega sveta.

Ana Mikuš Beban

ČLANICA NADZORNEGA SVETA

Diplomirala je leta 1983 na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Svojo karierno pot je začela leta 1984 kot pripravnica v Krašu. Od leta 1985 je delala na področjih planiranja, analiz  in kontrolinga kot referent v oddelku planiranje in analiz, ter kasneje kot vodja oddelka. Od leta 2004 je bila direktorica kontrolinga, od leta 2005 pa opravljala delo notranje revizorke Kraša. Od leta 2020 je namestnica direktorja kontrolinga.

Svet delavcev jo je leta 2020 imenoval za članico Nadzornega sveta kot predstavnico delavcev.

O nas