Upravljanje energije

Energija je ključnega pomena pri poslovanju vseh vrst industrijskih podjetij in drugih organizacij, ne glede na njihove dejavnosti, in je lahko velik strošek pri opravljanju dejavnosti. Poleg gospodarskih stroškov energije za organizacijo lahko prevelika poraba energije povzroči okoljsko škodo in velike izgube širši družbeni organizaciji zaradi porabe naravnih virov in prispevanja k posledicam globalnega segrevanja in podnebnim spremembam. Globalna uporaba standarda ISO 50001 bo prispevala k učinkovitejši rabi razpoložljivih virov energije, večji konkurenčnosti in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in drugih sorodnih vplivov na okolje.

V letu 2016 smo naredili še en korak naprej pri učinkovitem upravljanju energije. Z izpolnjevanjem zahtev standarda ISO 50001 smo vzpostavili in certificirali sistem učinkovitega upravljanja energije, ki sistematično ureja vprašanja spremljanja, merjenja in porabe energetskih virov: elektrike, plina in vode.

Dokumenti
ISO-50001-HRV pdf 180.2 kB
ISO-50001-ENG_US pdf 179.6 kB
Energetska politika pdf 53.6 kB