Korporativno upravljanje

Podjetje Kraš, ki deluje kot poslovni subjekt in razvija svoje poslovanje na hrvaškem in tujih trgih, se zaveda pomembnosti odgovornega in etično utemeljenega vedenja poslovnih subjektov kot nujne zahteve, ki zagotavlja razvoj kakovostnih odnosov in lojalne konkurence med poslovnima partnerjema, učinkovito delovanje trga in vključitev hrvaškega gospodarstva v mednarodne tokove.

Dokumenti
Kodeks korporativnog upravljanja Kraš pdf 102.3 kB