Varovanje osebnih podatkov

Kraš d.d. obdeluje in ščiti osebne podatke v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi in notranjimi pravili.

Spodaj boste našli kratke informacije o tem, kako ravnati z osebnimi podatki, ki jih zbirajo uporabniki spletnega mesta, potrošniki, udeleženci nagradnih iger in podobnih dejavnosti, ki se zbirajo preko te spletne strani ali na kakršenkoli drug način.

Osebni podatki

Osebni podatki, obdelani v skladu z zakonskimi predpisi in internimi akti Kraš d.d., predstavljajo vse podatke, ki se nanašajo na fizično osebo, katere identiteta je bila ugotovljena ali jo je mogoče identificirati (npr. Ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov itd.).

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsak postopek, ki se izvaja na osebnih podatkih, bodisi avtomatiziranih ali neavtomatiziranih sredstvih, kot so zbiranje, uporaba, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, brisanje ali uničenje.

Namen obdelave in privolitev

Osebne podatke zbiramo v točno določene, izrecne in zakonite namene, o katerih vas tudi jasno obvestimo. Podatki bodo zbrani izključno v nujnem obsegu in obdelani na način, ki je v skladu s temi nameni. Privolitev v obdelavo podatkov pomeni svobodno odločitev vsakega posameznika, da vaše osebne podatke lahko obdelujemo za namene, za katere so zbrani.

Namen obdelave osebnih podatkov vključuje obveščanje uporabnika / potrošnika o obstoječih in novih izdelkih ter drugih tržnih dejavnostih, udeležbi v nagradnih igrah in ponudbah, izbiri kandidatov za zaposlitev, poizvedbah uporabnikov / potrošnikov in podobno.

Vsi podatki se predložijo prostovoljno in, če se elektronsko zbirajo z izpolnjevanjem določenega spletnega obrazca, se predvidi, da se omogoči označevanje določenega polja s kljukico, poleg katere je naveden namen obdelave.

Pri zbiranju osebnih podatkov v pisni obliki (pošiljanje po pošti) obstaja tudi možnost, če je to potrebno, za pisno privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Najpogosteje gre za nagradne igre ali nagradne natečaje. V tem primeru pravila nagradne igre / nagradnega natečaja določajo način dajanja privolitve, bodisi je to lastnoročni potpis, označitev polja s kljukico ali kak drugačen predviden način.

Ne obdelujemo več osebnih podatkov, ampak samo kar je resnično nujno potrebno za vaše sodelovanje v določeni aktivnosti.

Vrste informacij, zbranih na spletni strani Kraš, in uporaba pridobljenih informacij

Kraš d.d. zbira informacije, ki ne identificirajo določenega uporabnika, vključno z Uniform Resource Locator (URL) spletne strani, ki jo je obiskovalec obiskal pred odprtjem spletne strani Kraš; URL spletne strani, ki jo je uporabnik obiskal po zapustitvi spletne strani Kraš, vrsto brskalnika, ki jo uporabnik uporablja, in uporabniški internetni protokol IP). Pooblaščeni ponudniki storitev in oglaševalci lahko samodejno zbirajo te podatke ob obisku te spletne strani prek piškotkov in drugih orodij. Kraš d.d. uporablja te podatke izključno za reševanje težav, upravljanje spletne strani, analiziranje trendov, zbiranje demografskih podatkov, analizo skladnosti s pozitivnimi predpisi in sodelovanje z organi pregona.

Nekatere informacije so glede na vrsto dejavnosti obvezne, nekatere pa prostovoljne. Če uporabnik ne zagotovi obveznih informacij za določeno dejavnost, ki jo potrebuje, se mu ne sme dovoliti opravljati takšne dejavnosti. Kraš d.d. ne bo zbral osebnih podatkov na svojih spletnih straneh: ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali e-poštni naslov uporabnika, razen če jih uporabnik prostovoljno ne pošlje preko kontaktnega obrazca na spletni strani ali to naredi preko ankete s soglasjem in / ali če tako dovoljujejo veljavni zakoni in predpisi za varstvo osebnih podatkov.

Statistika strežnika

Naš globalni omrežni strežnik uporablja statistični program. Ti programi so standardna značilnost vseh spletnih strežnikov in niso edinstveni na spletni strani Kras.hr/slo. Takšni statistični programi nam omogočajo, da identificiramo tiste podatke, ki najbolj ali najmanj zanimajo naše uporabnike. Takšen program je treba uvesti za učinkovitost strukture naše spletne strani in merjenje obiska spletne strani Kras.hr/slo.

Zaščita in varovanje osebnih podatkov

Zbrane osebne podatke hranimo in varujemo kot zaupne informacije bodisi v elektronski obliki bodisi v pisni obliki in v skladu s pravnimi predpisi in notranjimi pravili Kraš d.d. izvajamo vse potrebne tehnične, organizacijske in upravne varstvene ukrepe. Osebni podatki se obdelujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnjevanje namena, za katerega so zbrani, nato pa so izbrisani. Pri zbiranju osebnih podatkov za določen namen vas obvestimo o datumu hranjenja priloženih osebnih podatkov. Ne glede na predvideno ohranitveno obdobje lahko osebne podatke, ki ste jih dobili z osebno privolitvijo, kadarkoli izbrišete na vašo zahtevo (npr. brisanje vašega računa). Poleg pravice do zahteve po izbrisu vaših osebnih podatkov imate pravico, da kadar koli preverite svoje osebne podatke ali pravico do popravljanja osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov otrok

Ob upoštevanju posebne občutljivosti obdelave osebnih podatkov pri otrocih, Kraš d.d. obdeluje osebne podatke otrok samo z izrecnim soglasjem staršev.

V delu pravic in možnosti uporabe spletne strani Kraš oziroma nudenje informacijskih storitev otroku, (npr. www. Igraoni.ca), Kraš d.d. v skladu z zakonom dovoljuje in/ali ponuja takšne dejavnosti izključno otrokom, starim najmanj 16 let. Za otroke, mlajše od 16 let, je potrebna privolitev staršev oziroma skrbnikov otroka.

Omejitev odgovornosti

Čeprav sprejemamo tehnične, organizacijske in upravne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključno ali namerno zlorabo, uničenjem, izgubo, nepooblaščenimi spremembami ali dostopom, ne moremo zagotoviti, da ne bodo nekateri osebni podatki, ki jih zbiramo kdaj naključno razkriti v nasprotju z določbami zakonskih predpisov in notranjih pravila Kraš d.d..

V primeru naključnega razkritja osebnih podatkov v največji meri, ki jo dopušča zakon, izključujemo odgovornost za škodo, povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam.

Kontakt

Za dostop do pravic ali poizvedbo v zvezi z obdelavo podatkov in zaščito osebnih podatkov se obrnite na naslov upravljalca:

KRAŠ d.d.
Ravnice 48, Zagreb
e-mail: zop@kras.hr