Bilo kuda, Ki-Ki svuda!

Od 2009. godine porodica Ki-Ki proširila se na gumene bombone Ki-Ki Gumioza. 

Bez masti, umetnih aroma i boja, obogaćeni pravim voćnim sokom, Ki-Ki Gumioze siguran su i ukusan izbor gumenih bombona.